Fakta & mýty : Dobrá praxe

Klikněte pro výběr příspěvků na téma dobrá praxe

Co by obec měla vědět, než se pustí do vytváření systému sociálního bydlení

Dobrá praxeDostupnost bydlení

Obec, která se zajímá o své občany, ví, že dostupnost adekvátního bydlení v sobě nese i potřebu zabezpečení systému kvalitního sociálního bydlení. Taková obec ví, že bydlení je jedním ze základních předpokladů pro stabilitu fungování rodiny i jednotlivce. Sociální nájemní bydlení je bydlení, které je poskytováno ve standardních bytech, řeší selhání trhu s bydlením, je nesegregované, zaměřuje se na lidi, u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními prostředky, má jasná pravidla přidělování, poskytuje bydlení adekvátního a pravidelně ověřovaného standardu, je zajišťováno s využitím veřejných dotací, je poskytováno na bázi neziskovosti a je monitorováno veřejnými orgány.

Pokračovat...

Co by obec měla vědět, než se pustí do vytváření systému sociálního bydlení

Co může naše obec dělat pro lepší dostupnost bydlení?

Dobrá praxeDostupnost bydlení

Zanalyzujte aktuální situaci na realitním trhu ve vašem městě

Abyste mohli správně určit rozsah případných intervencí, je vhodné mít základní představu o cenách nemovitostí a výši nájmů ve vaší obci, o množství prázdných bytů nebo o poměru nájemního, družstevního a vlastnického bydlení. Dobré je znát též velké profesionální poskytovatele nájemního bydlení ve vaší obci nebo rozsah nabídky služeb jako AirBnB. Pro základní orientaci vám mohou posloužit data z posledního sčítání lidu, domů a bytů, je ale vhodné hledat i aktuálnější zdroje. Orientační výši nájmů zjistíte v cenové mapě na adrese http://www.cenovamapa.eu/.

Nejpřesnější informace vám ale poskytne na míru provedená analýza místní situace (analýzy trhu, vlastnických struktur apod.). Kromě cen je potřeba zjišťovat též obvyklé chování místních pronajímatelů (jak často uzavírají smlouvy na dobu neurčitou, na jaká období uzavírají smlouvy na dobu určitou apod.)

Pokračovat...

Co může naše obec dělat pro lepší dostupnost bydlení?

“U nás to fungovat nemůže.“

Dobrá praxeMýty

Nabídku obecního či sociálního bydlení je potřeba přizpůsobit místním podmínkám. To ale neznamená, že u nás nelze využít dobré zkušenosti z Česka i ze zahraničí. Nové přístupy k problematice řešení bezdomovectví a snaha o jeho ukončování jsou úspěšné v řadě zemí, které se svými podmínkami vzájemně velmi liší (Kanada, Finsko, Itálie, Rakousko, Francie, Nizozemí). Česko není natolik specifické, aby je nebylo možné uplatnit i zde. Co se týče obecního bydlení, i v Česku máme obce, které své bytové fondy aktivně využívají a dobře s nimi hospodaří, dobrým příkladem může být Brno, Liberec či Praha 7.

www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz

“U nás to fungovat nemůže.“