Fakta & mýty : Bezdomovectví

Klikněte pro výběr příspěvků na téma bezdomovectví

Platí, že kdyby lidé bez domova jen trochu chtěli, dostali by se z ulice?

BezdomovectvíMýty

Motivace je důležitým faktorem, pokud ale žijete dlouhodobě v situaci, kdy nemáte naplněné základní lidské potřeby, přichází stres. Pokud je stres dlouhodobý, přichází úzkost, deprese a ztráta koncentrace. Tyto a další projevy nejsou zpravidla osobnostními charakteristikami, ale reakcí na dlouhodobý stres a velice nepříznivou životní situaci. Řešením takové situace pro společnosti, obce nebo stát je nastěhování do bytu, naplnění základní ontologické jistoty totiž vede ke snižování stresu. Jakmile mají lidé naplněny základní potřeby, mohou se postupně začít soustředit na další věci. Silnější motivací je si bydlení udržet než se snažit ho po stupních dosahovat.

Pokračovat...

Platí, že kdyby lidé bez domova jen trochu chtěli, dostali by se z ulice?

Je bezdomovectví dobrovolné rozhodnutí a životní styl?

BezdomovectvíMýty

Člověk se do krize bezdomovectví nedostává dobrovolně. Proces přijetí nové identity funguje spíše opačně. U osob, kterým se rozpadly rodinné či partnerské vztahy, ztratily bydlení, práci nebo zažívají domácí násilí, se často objevuje pocit, že si za danou situaci mohou samy. Toto stigma, jakási „morální vina“, kterou společnost přenáší na lidi bez domova, ale stejně i na další marginalizované skupiny – například na Romy / Romky a migranty / migrantky, může vést k tomu, že svou situaci budou vysvětlovat jako výsledek dobrovolného rozhodnutí.

Pokračovat...

Je bezdomovectví dobrovolné rozhodnutí a životní styl?

Je bezdomovectví přirozenou součástí společnosti?

BezdomovectvíMýty

Bezdomovectví v České republice je do značné míry důsledkem nedostatečně regulované liberální ekonomiky po roce 1989 a nedostatečným řešením sociální a bytové politiky. Situace s nedostupností bydlení se zhoršuje napříč Evropou, v České republice se počet lidí, kteří jsou závislí na doplatku na bydlení, za posledních 5 let ztrojnásobil – k roku 2016 jich bylo až 187 000.

Pokračovat...

Je bezdomovectví přirozenou součástí společnosti?

Ukončování bezdomovectví

BezdomovectvíTerminologie

Již víme, že bezdomovectví není přirozenou a neměnnou součástí společnosti, je možné ho ukončit. To neznamená, že se lidé bez domova už nikdy nebudou ve společnosti vyskytovat. Je ale třeba zajistit, že se do bezdomovectví jako krizového stavu, lidé budou dostávat jen zřídka, a jen na krátké období, a že se tyto epizody v jejich životech nebudou opakovat.

Pokračovat...

Ukončování bezdomovectví

Bezdomovectví a bytová nouze

BezdomovectvíTerminologie

Když hovoříme o bezdomovectví, čili o lidech v bytové nouzi, není řeč jen o lidech, které vídáme posedávat v parcích na lavičkách a v blízkosti nádraží. Široká definice bezdomovectví upozorňuje na komplexnost problematiky. Neexistuje pouze zjevné bezdomovectví, ale rovněž potenciální a skryté. Neexistuje homogenní skupina „bezdomovců“, nebo nějaký typický člověk bez domova. Bezdomovectví se týká mužů, žen i dětí. Postihuje celé rodiny, mladé dospělé i seniory.

 

Pokračovat...

Bezdomovectví a bytová nouze