TZ: Vláda chce postavit 55 000 buněk ve státních ubytovnách

Dle nového návrhu Ministerstva pro místní rozvoj chce vláda stavět nový typ bydlení pro chudé, tzv. sociální domovy. Šlo by o segregované ubytování kontejnerového typu v nových státem podporovaných ubytovnách. Podle Ministerstva pro místní rozvoj by se mohlo jednat až o 55 000 buněk. Proti tomu se však vymezili odborníci i někteří poslanci, tvrdí, že by stát vytvořil tisíce ghett. Odborníci z Platformy pro sociální bydlení oproti návrhu představili 10 předpokladů řešení bytové nouze.

„S ženou jsme bydleli v běžném bytě. Později ovšem přišel rozvod a těžký úraz a já se musel přestěhovat na ubytovnu. Z vlastní zkušenosti tedy vím, že zařízení tohoto typu neumožňuje lidem návrat do společnosti ani k normálnímu životu. Na ubytovnách jsou nepřirozené podmínky, lidé ztrácejí schopnost komunikace a přirozené návyky k normálnímu životu. Vytváří se segregované prostředí, které neumožňuje sehnat práci,” komentoval záměr ministerstva Emil Jíra, který prošel několik ubytoven a zastupuje Asociaci lidí pro domov, která sdružuje lidi se zkušeností s bytovou nouzí.

Jistotu bydlení ve standardním nájmu postrádá zhruba 200 000 Čechů, z toho až 20 000 dětí. Po nepřijatém zákonu o sociálním bydlení za minulé vlády Bohuslava Sobotky nyní Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo s novým návrhem. Současný návrh počítá s výstavbou až 55 000 buněk v nových tzv. sociálních domovech, tedy státem podporovaných ubytovnách. Sociální domovy zmiňuje podklad pro věcný záměr nového zákona o sociálním bydlení. Pro Platformu pro sociální bydlení to potvrdil i ředitel odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj Jiří Klíma.

Proti záměru výstavby sociálních domovů, které by koncentrovaly chudé, se postavili odborníci a organizace pracující s lidmi bez domova sdruženi v Platformě pro sociální bydlení, zástupci Asociace lidí pro domov, která sdružuje lidi se zkušeností s bytovou nouzí,  ale například i poslankyně Olga Richterová (Piráti), Kateřina Valachová (ČSSD) či poslanec Jan Čižinský(starosta Prahy 7 a poslanec za KDU-ČSL).

Ubytovny nejsou řešením bytové nouze, ale jejím původcem. Nedává žádný smysl, aby stát stavěl ubytovny. Ubytovny koncentrují chudobu i sociální vyloučení. Za peníze daňových poplatníků by stát postavil tisíce nových ghett,” představil důvod kritiky návrhu ministerstva předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka. Návrh zákona se musí dle Ripky změnit: Stávající návrh odporuje dobré zkušenosti měst, programovému prohlášení vlády, která se zavázala počet lidí bez bydlení snižovat, proti doporučení poslední zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu i doporučení odborníků. Dnes Platforma pro sociální bydlení představila Desatero předpokladů řešení bytové nouze. Na grémiu paní ministryni Dostálovou požádáme o přehodnocení návrhu jejích zaměstnanců. Věříme totiž, že nás s ministerstvem, s městy s dobrou praxí a odbornou veřejností spojuje záměr společně připravit zákon, který přinese snižování počtu lidí v nouzi.

Se záměrem ministerstva stavět státní ubytovny nesouhlasí ani poslankyně Olga Richterová (Piráti)„Potřebujeme dlouhodobá řešení, která například rodiny s dětmi vyvedou z bludného kruhu ubytoven, špatné školní docházky a obtíží s udržením práce. Zkušenosti ukazují,  že nejjistější pomocí je kombinace intenzivní  sociální práce a bydlení ve standardních bytech rozmístěných v běžné zástavbě. Stavět sociální domovy je to nejdražší a nejméně efektivní řešení, bez opory v odborných zkušenostech. Budu se na to počátkem dubna ptát na schůzce s příslušným panem náměstkem.  Současně nesmíme zapomínat na dostupné bydlení obecně, např. na udržení bytů v obecním vlastnictví.

K návrhu se vyjádřila i poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD)Stavět gheta nic neřeší, musíme jít jinou, složitější, ale správnou cestou. Na jejím konci je skutečná pomoc a respektování potřeb bydlení mladých rodin, osamocených seniorů i lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.”

Počet lidí v bytové nouzi od roku 2010 strmě roste. Výjimkou proti tomu je pouze několik měst v Česku. Daří se to například v Brně, Liberci či v Praze 7, které vzájemně spolupracují v rámci Partnerství pro ukončování bezdomovectví.

„V Praze 7 se bytovou nouzi snažíme řešit i přes určité limity, jako je malý bytový fond. S tím se musí potýkat většina obcí. Stát může pomoci, ale současný návrh ministerstva takovou pomocí není. Přináší více špatného než dobrého. Abychom lidem v naší městské části pomohli, nenabízíme jim ubytovny, ale dostupné městské byty. Již nyní v Praze 7 na ubytovně nebydlí žádná rodina s dětmi. Doufáme, že ministerstvo od záměru stavět ubytovny upustí. My bychom takovou pomoc od státu neocenili. Doufám v zapojení dalších subjektů a odborných sdružení do procesu přípravy zákona a v transparentní proces,“ uvedl k záměru zákona Jan Čižinský, poslanec a starosta Prahy 7.  

Platforma oproti návrhu, který by měl stavět státní ubytovny a prohlubovat bytovou nouzi, představila Desatero předpokladů pro skutečné řešení bytové nouze. Desatero je zveřejněno na stránkách www.socialnibydleni.org.

Zákon má být předložen ke schválení Poslaneckou sněmovnou nejpozději do konce roku 2019. Vedle harmonogramu je třeba ještě stanovit závazné termíny pro navyšování bytového fondu.

Desatero

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.