TZ: Úředníci MMR ve vleku lobby bojkotují zákon, který zabrání přibývání lidí bez domova

Praha, 8. 6. 2016 – Současný růst počtu lidí v bytové nouzi vypadá hrozivě – pokud budou trendy pokračovat stejným tempem, z loňských 187 000 lidí v bytové nouzi můžeme čekat v roce 2020 více než půl milionu. Do nejrizikovější skupiny spadají matky s dětmi či senioři. Řešení představuje zákon o sociálním bydlení, k jehož vypracování od 90. let vybízejí experti, vláda i města, mj. Brno, které na podporu tohoto zákona poslalo premiérovi otevřený dopis. Vypracování zákona již od roku 2008 bojkotují úředníci Ministerstva pro místní rozvoj. Zákon, který by řešil současnou situaci, by navíc ušetřil značnou část státního rozpočtu. K  jeho vypracování se zavázala vláda, nyní je nutné z něj učinit prioritu.

Zákon o sociálním bydlení byl v poprvé v programovém prohlášení za vlády Mirka Topolánka v roce 2007, ale Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jej potopilo, dodnes dohromady třikrát. Současná vláda se k vypracování tohoto zákona zavázala také, mnohé však nasvědčuje tomu, že se jej MMR ve vleku lobbistických skupin pokouší systematicky potopit počtvrté – bylo-li požádáno o předložení jejich návrhu, MMR opakovaně předkládalo návrh zákona vypracovaný lobbistickými skupinami, mj. zástupců soukromých majitelů bytů, jako návrh resortní, jehož náplň však jde zcela proti vládou schválené Koncepci sociálního bydlení. Na jeho přípravě aktivně nespolupracovalo, od schválené Koncepce sociálního bydlení se distancovalo. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se MMR pokouší i přes závazek vlády opět zákon potopit.

Dle prohlášení zástupců jednotlivých rezortů na prvním veřejném jednání projednávajícím současný stav přípravy zákona o sociálním bydlení, které se konalo 7. 6., je podoba zákona vypracována do paragrafového znění. Má však zhruba čtvrtroční zpoždění, řada bodů je navíc sporná. Nejvíce problematickou otázkou jsou kompetence. MPSV a MMR se zatím neshodly na tom, do jakého resortu bude spadat financování bytového fondu. K financování se dle poslední schůzky jasně hlásí MMR, které má podle vlastních slov nezbytné zkušenosti z financování sociálních bytů z fondů EU (IROP), kde používají stejné postupy. Ve skutečnosti však MMR tento úkol vůbec nezvládá, dva roky zcela ignorovalo jeho přípravu a vypadá to, že ČR tak přijde kvůli špatně odvedené práci MMR o půl miliardy korun. V posledních dvaceti letech navíc své dotace poskytovalo MMR dle NKÚ neúčelně a bez kontroly, v celkové výši přes 130 miliard korun.

Štěpán Ripka, předseda Platformy pro sociální bydlení, říká: „Hlavním gestorem Zákona o sociálním bydlení je MPSV, spolugestory ministr Dienstbier a MMR. To se však staví do pozice, kdy říká, mámě určité požadavky, kterým buď vyhovíte, nebo zákon potopíme. Samotné splnění požadavků MMR by ale zákon potopilo stejně.“

Pokud MMR zákon opět pošle k ledu, potopí spolu s ním i naděje seniorů, matek a téměř 10 000 dětí na ubytovnách, které tak přijdou o šanci na důstojný život. Stejný osud může v příštích letech čekat až půl milionu lidí. Díky MMR zatéká ale i do státního rozpočtu – všechny výzkumy ukazují, že současný systém podpory bydlení je ten nejnákladnější, který si lze představit. V rámci připravovaného zákona by mohla celá rodina bydlet v bytě za cenu jedné čtvrtiny částky, kterou stát platí za jedno dítě v dětském domově; současný systém tak svědčí jedinému zájmu – a tím je zájem soukromých vlastníků bytů a ubytoven.

Po zákonu o sociálním bydlení volá i řada měst. Statutární město Brno ve svém otevřeném dopise ze dne 7. 8. 2016 vyzývá k urychlenému předložení zákona v Poslanecké sněmovně: „Zákon o sociálním bydlení je potřeba, protože pro důsledné a komplexní řešení otázky sociálního bydlení je nutná spolupráce všech složek veřejné správy. Jsme přesvědčeni, že sociální bydlení je nutné řešit na legislativní úrovni, aby všechna města převzala odpovědnost za zajišťování důstojného bydlení v bytech pro své občany a aby je stát v plnění této povinnosti dlouhodobě a konzistentně, finančně a metodicky podporoval.“

Co je tedy v našem zájmu? Aby MMR chránilo zájmy soukromníků, nebo nás všech občanů? Vzhledem k tomu, že nyní se nacházíme na hraně časových možností vypracování zákona tak, aby stihl projít celým schvalováním, měla by být veřejnost vládou ubezpečena, že vypracování zákona o sociálním bydlení je její prioritou a že se o něj zasadí, i přes možné obstrukce úředníků MMR.

Platforma pro sociální bydlení

Platforma pro sociální bydlení je uskupením nevládních neziskových organizací, odborníků a zástupců veřejnosti věnujících se tématu sociálního bydlení a lidských práv. Reaguje na dlouhodobou absenci systémového a smysluplného přístupu k problematice sociálního bydlení.

www.socialnibydleni.org

KONTAKT:

Martin Špaček, kontakt pro média, tel: 723 674 230; email: martin.spacek01@gmail.com
Vít Lesák, ředitel Platformy, tel: 724 189 993; email: vitlesak@gmail.com

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.