TZ: Senátoři se obrací na Ústavní soud, chtějí zrušit bezdávkové zóny

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která obcím umožnila zamezit vyplácení doplatku na bydlení, dnes putuje k Ústavnímu soudu. Návrh na zrušení části zákona posílají dvě desítky senátorů se zastoupením všech stran. Proti novele, která hrozí uvrhnout řadu seniorů i matek samoživitelek do bezdomovectví, dlouhodobě vystupovala řada neziskových organizací. Za návrhem na zrušení části zákona stojí senátorka Renata Chmelová, Fórum pražských senátorů a Platforma pro sociální bydlení.

Novela zákona o hmotné nouzi prošla Senátem v březnu tohoto roku, a to i přes zamítavá stanoviska všech senátních výborů. Novela umožnila obcím vyhlásit na svém území tzv. oblasti s nadměrným výskytem sociálně nežádoucích jevů, vyloučené lokality, do kterých se poté mohly radnice rozhodnout nevyplácet doplatky na bydlení. Objevil se i absurdní případ, kdy město vyhlásilo celé své území za sociálně vyloučenou lokalitu, a tak zabránilo svým občanům v realizaci státem garantované pomoci.

Právě svěření této pravomoci obcím vyhodnotila skupina senátorů jako neústavní a dnes podala návrh na zrušení dvou paragrafů zákona, které to umožňovaly. „Ustanovení popírá obecný princip rovnosti, je v rozporu se svobodou pobytu a pohybu a zasahuje do svobody podnikání,“ uvedla senátorka Renata Chmelová a uvedla příklady osob, které může toto ustanovení uvrhnout do neřešitelné situace: „Například senior se stěhuje z většího do menšího bytu, matky odcházející z azylových domů, kde jsou jenom rok.”

Iniciativu na podání zákona k Ústavnímu soudu spustila již v srpnu tohoto roku Platforma pro sociální bydlení, sdružující 80 odborných subjektů. Od té doby hledala Platforma pro zrušení sporného ustanovení podporu. Tu nakonec nalezla u senátorů. Vedle neústavnosti Platforma upozorňovala i na nežádoucí důsledky novely, na zamezení dávek matkám samoživitelkám, seniorům, i na možná zneužití. Situaci v terénu dlouhodobě sleduje Institut pro sociální inkluzi, který na svém webu aktualizuje počet měst, která toto opatření přijala. Dle Institutu ve dvanácti obcích omezení již platí a další tři desítky se na něj chystají.

„Hlavním problémem samozřejmě je, že zamezení dávek nic neřeší, bytová nouze lidí se jen prohlubuje. Místo toho je potřeba prosadit efektivní řešení, přijmout zákon o sociálním bydlení, který bude řešit bytovou nouzi, zvýšit dostupnost bydlení a dostát vládního závazku, že 6 000 rodin s dětmi, které jsou nyní nuceny žít na ubytovnách, se do roku 2020 přestěhuje do standardních bytů,“ uvedl Štěpán Ripka, předseda Platformy pro sociální bydlení.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.