TZ: Platforma varuje před důsledky neschválení Koncepce sociálního bydlení

Praha, 12.10. – V pondělí 12. října by Vláda měla jednat o dalším osudu Koncepce sociálního bydlení.  Tato koncepce měla být předložena již na konci roku 2014, přichází tedy s téměř ročním zpožděním – na jejím schválení přitom závisí osudy mnoha nejchudších rodin v České republice.„Schválení Koncepce sociálního bydlení je zásadní krok k řešení situace lidí v bytové nouzi, vláda nesmí dále otálet,“ říká Štěpán Ripka z Platformy pro sociální bydlení.

Lidí v bytové nouzi přitom rozhodně není v České republice málo. Téměř 300 tisíc lidí vydává na bydlení více jak 40% svých čistých příjmů, většinou se jedná o osamělé rodiče a jednotlivce, polovina z nich žije v nájemních bytech. Na ubytovnách, na kterých nejchudší lidé často skončí, žije více jak pět stovek důchodců, kteří dosáhnou na doplatek na bydlení, stovky jich ale platí ubytovny ze svého důchodu. Na ubytovnách v současné době vyrůstá také okolo 5 tisíc dětí. Celkový počet domácností, které žijí na ubytovnách a pobírají doplatek na bydlení je 18 tisíc.            

Varovné jsou i trendy – počet domácností, které žijí v nájemních bytech a vynakládají na bydlení více jak polovinu svého příjmu, stoupl od roku 2009 do roku 2013 o téměř polovinu na 155 tisíc. Počet domácností v nájemních bytech vydávajících více jak 60 % svého příjmu na bydlení pak stoupl téměř o dvě třetiny na 101 tisíc.

Vláda se přitom zavázala, že situaci lidí na ubytovnách bude řešit – v koaliční smlouvě mezi Hnutí ANO, ČSSD a KDU-CŠL stojí: „Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok. Zamezíme obchodu s chudobou, který spočívá v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení“. Věcný záměr zákona o sociálním bydlení, který by řešil zoufalou situaci mnoha českých rodin, měl být předložen v polovině letošního roku – stále však ještě není schválena ani koncepce.

Odborníci z Platformy pro sociální bydlení se domnívají, že schválení koncepce by znamenalo významný krok kupředu vzhledem k bujícímu byznysu s chudobou, který představují ubytovny. „Koncepce vcelku jasně vymezuje prostředky nutné pro postupné zavádění systému sociálního bydlení a má proto potenciál být reálným řešením současné situace, kdy mnoho lidí nedosáhne na důstojné bydlení“, vysvětluje Jan Milota z Platformy. Jeho kolega Vít Lesák ho doplňuje: „Koncepce navíc také jasně rozděluje kompetence mezi obce a státní správu – pro obce by to tedy znamenalo možnost konečně koncepčně plánovat rozvoj svých bytových politik a řešit situaci svých obyvatel, k čemuž v současné době nemají dostatek nástrojů.

Projednávání dalšího osudu koncepce má vláda na programu v pondělí 12. října. Pokud bude její schválení opět odsunuto, nelze to vyložit jinak než jako nedodržování závazků koaliční smlouvy a ignoraci problému mnoha českých občanů a rodin.

Platforma pro sociální bydlení

https://socialnibydleni.org/

Kontakt pro média:

Marie Heřmanová, marie.hermanova@gmail.com, +420 603 206 655

Vít Lesák, ‎vitlesak@gmail.com+420 724 189 993

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.