TZ: Novela z. o hmotné nouzi připraví nejchudší o prostředky na základní životní potřeby

Praha, dne 24. 9. 2015 – V současné době prochází připomínkovým řízením novela zákona o hmotné nouzi, kterou sepsala ministryně Marksová. Cílem novely sice bylo odstranit problematický dodatek o tom, že obce musí schvalovat doplatky na bydlení pro své nejchudší občany, kromě této úpravy se ale do novely dostalo i několik dalších novinek, které by mohly naprosto zásadním způsobem zkomplikovat život nejchudším rodinám v České republice. Abychom upozornili na toto nebezpečí, pořádáme v úterý 29. září NOC VENKU před Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zveme novináře na tiskovou konferenci v 15 hodin a následné promítání dokumentu o životě na ubytovnách z cyklu České televize Český žurnál.

Platforma pro sociální bydlení protestuje proti tomu, aby byl dál takto ohrožován život obyvatel na ubytovnách, jejichž situaci mohl dávno vyřešit stále odkládaný Zákon o sociálním bydlení. Místo něj však nyní MPSV přichází s řešením, které může situaci nadále zhoršit.

Problematický „Stanjurův“ přílepek, podle poslance Zbyňka Stanjury, který jej do zákona prosadil, byl dlouhodobě neudržitelný a sloužil v podstatě jenom jako nástroj obcí, jak nejchudší obyvatele doslova „vyhnat“. Vítáme tedy, že by tento přílepek měl zákona podle navrhované novely zmizet, důrazně se ale vymezujeme proti několika novým navrhovaným opatřením, které z našeho pohledu mohou významně ohrozit financování základních životních potřeb nejchudších obyvatel:

1) Plošné snižování doplatku na bydlení o 22 %

Ministryně tento návrh obhajuje bojem proti byznysu s chudobou. Není však vůbec zřejmé, zda by tento krok na provozovatele ubytoven měl nějaký dopad (předchozí podobná opatření jako např. zastropování doplatku na bydlení na ubytovnách k žádnému zlevnění tohoto typu bydlení nevedlo). Naopak je zřejmé, že by tento krok měl velmi negativní dopad na rozpočty již domácností, kterých bych se týkal – rodina se dvěma dětmi, která přebývá na ubytovně v Ostravě či v Brně, bude mít každý měsíc v důsledku o 3 362 Kč méně na jídlo. Rodina se dvěma dětmi, která je nucena bydlet na ubytovně v Praze dokonce o 4 108 Kč méně. Jednoznačným očekávatelným důsledkem je podvýživa dětí.

2) Požadavek na „vazbu v obci, v níž žadatelé fakticky pobývají“

Tento požadavek může vyloučit z nároku na ústavou garantované právo na hmotné zajištění v nouzi mnoho jednotlivců a rodin – může se například stát, že rodina přijde o bydlení a protože nenalezne ve svojí obci jiné vhodné, bude se muset přestěhovat do jiné obce, ke které již vztah nemá. Novela tak může produkovat právě takovéto nedobrovolně stěhující se domácnosti, kterým nenabízí žádnou reálnou alternativu v jejich tíživé životní situaci.

3) Podmínka naplňování motivačního plánu pro výplatu doplatku na bydlení

Novela ve své současné podobě po obyvatelích ubytoven požaduje, aby společně se sociálním pracovníkem a Úřadem práce sestavili motivační plán, na jehož dodržování bude navázána výplata doplatku na bydlení. Tato idea se však zakládá na zcela mylném předpokladu, že to, co obyvatele ubytoven drží na místě, je nedostatek motivace. Podle výsledků reprezentativního šetření, které na ubytovnách v roce 2014 pro MPSV prováděla firma Deloitte, 90 % obyvatel ubytoven hledá jiné bydlení, celých 87 % dotázaných však je nuceno zůstat na ubytovně z ekonomických důvodů. Na ubytovnách žijí lidé (nejčastěji rodiny s dětmi) které pro svůj etnický původ (v drtivé většině případů romský) neuspějí na běžném trhu s bydlením. Jak uvádí mj. výzkum Trendy STEM 2014, 89 % respondentů (dospělých občanů ČR) si nepřeje bydlet v blízkosti Romů. Problémem není nedostatek motivace, ale reálné strukturální překážky, které osobní motivace nemůže nijak ovlivnit.

Ve chvíli, kdy stále není schválen věcný záměr Zákona o sociálním bydlení, jehož zavedení by nejchudším obyvatelům ubytoven poskytovalo možnost dosáhnout na důstojnější bydlení, budou jakákoliv restriktivní opatření pouze prohlubovat již tak tíživou situaci tisíců jednotlivců a rodin na ubytovnách.

Platforma pro sociální bydlení proto vyzývá:

CHCEME koncepci a zákon o sociálním bydlení, které umožní lidem dostat se z ubytoven do důstojného bydlení!

NECHCEME nepromyšlenou novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, která vyhladoví děti žijící v ubytovnách!

NECHCEME opakování Drábkových reforem.

Bude ministryně Marksová škrtat na výdajích pro ty nejchudší, NEBO bude prosazovat zákon o sociálním bydlení?

Podpořte lidi v bytové nouzi! Přijďte v úterý 29. září strávit NOC VENKU před Ministerstvem práce a sociálních věcí (Na Poříčním právu 1, Praha 2)

Více informací: socialnibydleni.org

FB událost: https://www.facebook.com/events/831687230278048/

Kontakt pro média:

Marie Heřmanová: marie.hermanova@gmail.com

Vít Lesák: vitlesak@gmail.com

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.