TZ: Lídři ze třech kontinentů se učili v Brně ukončovat bezdomovectví

Lídři ze třech kontinentů se učili v Brně ukončovat bezdomovectví

Bezdomovectví je globální problém. Jen v městských oblastech bydlí odhadem 1,1 miliard lidí v nevyhovujících podmínkách, z toho 100 milionů nemá bydlení žádné. Řešení těchto problémů není jednoduché. Prvořadým cílem mnoha vlád je pomoci těm, kteří se nacházejí v největší bytové nouzi, těm, co spí na ulici nebo v dočasném/nouzovém ubytování. Nejprve je třeba zjistit, kteří lidé naléhavě potřebují bydlení, a identifikovat jejich potřeby. Účastníci z Brna, Chile, USA, Jižní Afriky, Anglie a Španělska se učili na příkladu úspěšných amerických kampaní 100 000 domovů a Zero 2016 ukončovat bezdomovectví na úrovni měst.

„Registrační týden, způsob sčítání lidí bez domova na území Vašeho města, který zjišťuje míru ohrožení konkrétní rodiny, je klíčem úspěšného ukončování bezdomovectví na úrovni měst“, říká Andi Broffman z Cummunity Solutions. Její společnost pomáhá v současné době 190 americkým městům ukončit chronické pouliční bezdomovectví do konce roku 2016.

Náměstek primátora Brna Matěj Hollan (Žít Brno) chce bezdomovectví ukončovat: „Pokud chceme lidem bez domova účinně pomoci, musí v prvé řadě bydlet. Z pokoje pod mostem či v kanále si job nenajdete. Teprve když bydlíte, máte možnost si stabilizovat svůj život a odrazit se ze dna. Pokud k sociální práci přistoupíme skutečně racionálně, s důrazem na efektivitu, dojdeme nutně k tomu, že „klient“ musí mít zajištěno bydlení. Protože vím, že v některých městech si s tím dokázali se ctí poradit, vím, že to budeme schopni udělat aji v Brně. Je to jen na nás a jde o benefit pro všechny – lidi na ulici, státní výdaje i majoritu. První projekty ukončování bezdomovectví hodlámje rozjet v příštím roce. Stay tuned!“

Ukončování bezdomovectví namísto „pouhé“ péče o bezdomovce prosazuje Institut pro globální bezdomovectví, který založila charita De Paul International. Ředitelka institutu Kat Johnson k tomu řekla: „De Paul International vychází z poseltví Sv. Vincence z Pauly; konkrétně se jedná o závazek ke službě nejchudším z chudých, zaměření na reálnou pomoc namísto mluvení, dodržování všech závazků a inovativnost. Hodnoty evangelia, jako je úcta, respekt, soucit, láska, milosrdenství a efektivní služba bližnímu, které vycházejí z učení Ježíše Krista, jsou pro nás základem. Housing first a prioritizace lidí v přístupu k bydlení podle akutnosti jejich problémů, je naplněním této mise.“

„Brno se svou aktivitou na poli ukončování bezdomovectví řadí na čelo progresivní sociální politiky nejen v rámci České republiky, ale celé Evropy“, říká analytik Platformy pro sociální bydlení Jan Snopek.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.