ČKD: Dávky a podpora

Klikněte pro výběr příspěvků na téma dávky a podpora

Jiné specializované sociální služby

Dávky a podporaTerminologieZabydlení

Pro různé cílové skupiny se specifickými potřebami existuje řada dalších specializovaných sociálních služeb, a to jak poskytovaných terénní formou (pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení), tak formou pobytovou (chráněné bydlení, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem či domy na půl cesty). Zde vždy závisí na konkrétním nastavení dané služby – vždy by ale tyto služby měly vést k samostatnému bydlení, nebo by se alespoň měly svou povahou samostatnému bydlení blížit.

Jiné specializované sociální služby

Podpora osob v bytech

Dávky a podporaTerminologie

Z existujících sociálních služeb je vhodné v souvislosti s bytovou nouzí znát tři následující, které nejčastěji umožňují podporu osob v jejich bytech (jsou poskytovány terénní či ambulantní formou):

  1. terénní programy, v rámci kterých je možné osoby v bytové nouzi kontaktovat v jejich současném prostředí, i jim následně poskytovat potřebnou podporu v bytě,
  2. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které poskytují služby podobné terénním programům, ale zaměřují se na rodiny s dětmi a zajišťují za tímto účelem širší škálu činností včetně výchovných a vzdělávacích aktivit,
  3. sociální rehabilitace, která má za cíl především podpořit osoby se sníženou samostatností a umožnit jim postupné osvojení některých dovedností, které jejich samostatnost zvýší.

Podpora osob v bytech

Sociální služby

Dávky a podporaTerminologie

Lidem v bytové nouzi může pomáhat celá řada sociálních služeb. Aby lidé mohli zůstávat ve svých domovech, někteří z nich potřebují podporu, kterou jim mohou zajistit právě sociální pracovníci. Sociální služby jsou poskytovány ve třech základních formách. V rámci služeb poskytovaných terénní formou navštěvují sociální pracovníci své klienty v jejich přirozeném prostředí. V rámci služeb ambulantních naopak klienti dochází do příslušných zařízení. Vedle terénních a ambulantních služeb existují i služby pobytové, kdy je klientovi poskytnuto ubytování v místě, kde je mu poskytována i sociální služba. Tyto služby mohou lidem bez domova zajistit dočasně střechu nad hlavou, nikdy ale nemohou plnohodnotně nahradit bydlení.

Sociální služby

Doplatek na bydlení

Dávky a podporaTerminologie

Oproti tomu doplatek na bydlení je dávka určená lidem v hmotné nouzi, pobírá jej 51 140 domácností, ve většině případů je kombinován s příspěvkem na bydlení. Doplatek je vyplácen i do ubytoven, do pobytových sociálních služeb a jiných prostor, které nelze označit za standardní bydlení.

Doplatek na bydlení

Příspěvek na bydlení

Dávky a podporaTerminologie

Na příspěvek na bydlení dosahuje podstatně širší skupina osob – pomáhá udržet bydlení zhruba půl milionu osob, k roku 2018 je to dle dat MPSV 279 100 domácností. Jedná se o dávku ze systému státní sociální podpory, pro který je charakteristické, že se nezkoumá celková situace příjemce dávky, ale jen jeho příjmy. Dávku lze poskytnout jen do běžných bytů.

Příspěvek na bydlení

Dávky na bydlení

Dávky a podporaTerminologie

Sociální dávky na podporu bydlení jsou dvě (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení) a spolu s příspěvkem na živobytí jsou konstruovány tak, aby svým příjemcům zajistily dostatek peněz na úhradu přiměřených nákladů na bydlení, a ještě jim zůstala částka životního či existenčního minima. Většina lidí by tak měla být díky sociálnímu systému schopna hradit nájemné v běžných bytech. Obce tudíž rozhodně nemusí poskytovat potřebným bydlení zadarmo.

Pokračovat...

Dávky na bydlení